Zagadnienia : Niedokładności Wf

t. 7-8

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Widełki w A

Wf (→Wa), Wn2op (→Wn3op) i Wn2As

Bez znaków w Wn1op i Wn1As

..

Widełki  są w Wf przesunięte – wbrew A – na początek taktu. Zdaniem redakcji, jest to niedokładność. W Wn1op i Wn1As przeoczono oba znaki  i  w tych taktach, co uzupełniono w późniejszych Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Błędy Wn

t. 15

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Łuk od as1 w A, Wn2op (→Wn3op) i Wn2As

Łuk od g2 w Wf (→Wa)

Bez 2. łuku w Wn1op i Wn1As

..

Moment podziału łuku – po 3. lub po 4. ósemce taktu – nie jest w A całkiem wyraźnie oznaczony. Odczytanie przez Wf (→Wa) jest mniej prawdopodobne graficznie i zarazem mniej naturalne pianistycznie, toteż w tekście głównym wybieramy pierwszą, zdecydowanie prawdopodobniejszą możliwość. Łuki takie podaje Wn, z tym że w Wn1op i Wn1As pominięto – niewątpliwie pomyłkowo – drugi łuk (aż do t. 22).

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładne łuki A , Błędy Wn

t. 57-64

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

Kreseczki wyznaczające zasięg crescenda znajdują się tylko w A.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf

t. 72

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Akcent długi w As (→A)

 w Wf (→Wn,Wa)

..

Niewątpliwy akcent długi, wpisany w A nad półnutą g1, umieszczono w Wf (→Wn,Wa) pomiędzy pięcioliniami jako widełki . Jest to najprawdopodobniej dowolność sztycharza Wf.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Umiejscowienie oznaczeń

t. 74

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

 pod półnutą w A

 pomiędzy pięcioliniami w Wf (→Wa)

Bez znaku w Wn

..

Znak , w A umieszczony pod półnutą c (jest to w zasadzie "bardzo długi" akcent), w wydaniach przeniesiono pomiędzy pięciolinie, co utrudnia jego właściwe odczytanie. W Wn znak pominięto.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Umiejscowienie oznaczeń