Zagadnienia : Kliniki

t. 39-40

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Łuk i klinik w A

!!!   miniat: ostatnia grupa t. 39 i początek t. 40, tylko dolna 5-linia.      Tu dodatkowy łuk górą od e2 do a i nad łukiem klinik a. Bez kropki pod.

Kropka staccato w Wf (→Wn1,Wa)

!!!     TGTU

Bez znaków w Wn2 (→Wn3Wn4)

!!!    Tu pusta klisza 

..

Trudno stwierdzić, czy pominięcie dodatkowego łuku widocznego w A było celowe. Podobnie, nie jest pewny status zastąpienia klinika przez kropkę staccato. W tekście głównym przyjmujemy wersję Wf (→Wn1,Wa), nie odbiegającą od notacji t. 37-38 i potencjalnie zaakceptowaną przez Chopina, korygującego Wf. W Wn2 (→Wn3Wn4) pominięto kropkę.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Kliniki