Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 40-41

Utwór: op. 28 nr 12, Preludium gis-moll

Łuk od 2. miary w A (→KF, interpretacja kontekstowa→Wf)

! miniat: od 2 w t. 40 do 4. ósemki 41, tylko górna 5-linia. tu Wf1.                 EZTU

Łuk od t. 41 w Wn

EZnieU1

Łuk od 3. miary w Wa

EZnieU

..

Od t. 41 w A (→KF) zapis jest skrótowy – puste, ponumerowane takty, będące powtórzeniem t. 1-8. Łuk w t. 40 wyraźnie sugeruje kontynuację, co interpretujemy – zgodnie z Wf – jako wcześniejsze rozpoczęcie pierwszego łuku powtarzanego fragmentu. W Wn łuku w t. 40 w ogóle nie uwzględniono, a w Wa rozpoczęto go dopiero od 3. miary taktu; obie te wersje są z pewnością nieautentyczne.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A , Błędy Wn , Niedokładności Wa , Niedokładności KF , Niepewna kontynuacja łuku