Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 16-19

Utwór: op. 28 nr 4, Preludium e-moll

stretto - - - w A

!!!   miniat: posklejane wycinki: kawałek ze stretto i kawałek z końcem kreseczek, tylko górna 5-linia, tu 3 końcowe miary t. 16 + od h1 w t. 17 do po fis1 18.              EZTU

stretto - - - w KF

EZnieU

stretto - - - w Wn

EZTU tylko kreseczki + EZnieU1

stretto - - - w Wf

EZTU tylko stretto + kreseczki EZnieU bez 2 ostatnich

stretto - - - w Wa

= war_44 bez ostatniej kreseczki

stretto - - - w KGS

EZnieU2

..

W zapisie A nie jest całkiem jasne, w którym miejscu Chopin chciał rozpocząć stretto, ani dokąd mają sięgać kreseczki wyznaczające jego zakres. Nie dziwi zatem, że pozostałe źródła odtwarzają te szczegóły w różny sposób, co traktujemy jako niedokładności z wyjątkiem wyraźnie sprzecznego z zapisem KF doprowadzenia kreseczek w Wn aż do początku t. 19. W tekście głównym przyjmujemy, że stretto należy łączyć raczej z g2 niż ais1, a kreseczki sięgają do fis1 w t. 18. Największe odstępstwo od notacji Chopinowskiej widzimy w KGS, w której stretto wpisane jest na środku 1. połowy t. 16, a kreseczki dopiero w 2. połowie t. 17, tak iż właściwie nie jest jasne, że należy je traktować łącznie (w kopii tej, tak jak w Wf, cała wskazówka umieszczona jest pomiędzy pięcioliniami). Było to podyktowane przypuszczalnie brakiem miejsca pomiędzy pięcioliniami.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Niedokładności KF , Niedokładności A , Błędy KGS