Zagadnienia : Brak znaku zdjęcia pedału

t. 21

Utwór: WN 37, Lento con gran espressione

Bez oznaczeń w A1

!!!   miniat: ten takt, tylko dolna 5-linia, Corel, wyrównać odstępy.               Tu bez kliszy 

     w KJ

EZTU 1. połowa + EZnieU (tylko Ped)

     w KK

jak war_22 + gwiazdka końcowa

     w KB i WL

..

Pedalizacja znajduje się tylko w źródłach pochodzących od [A2]. W obu kopiach opartych bezpośrednio na autografie, drugi znak  wpisany jest dopiero pod 4. miarą taktu, co jest raczej oczywistą niedokładnością, poprawioną zarówno w KB, jak i WL. Poprawkę te wprowadzamy także w tekście głównym.
W KJ nie ma drugiego znaku .

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Brak znaku zdjęcia pedału , Niedokładności KJ