Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 1

Utwór: op. 50 nr 3, Mazurek cis-moll

Bez znaku w AI

Akcent długi w Af (→Wf) i Wn

Krótki akcent w Wa

zamiast długiego

..

W AI nie ma akcentu, ponieważ Chopin zrezygnował w pewnym momencie z wykończenia tego rękopisu, np. w t. 1-15 nie ma żadnego z kilku akcentów ani żadnej kropki staccato (patrz charakterystyka AI). Krótki akcent w Wa to niedokładność wynikająca z nieświadomości różnicy znaczeniowej między Chopinowskimi krótkimi i długimi akcentami.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa

t. 2

Utwór: op. 50 nr 3, Mazurek cis-moll

Akcent długi w Af (→Wf)

!!!   miniat: wycinek dwie połączone ćwierćnuty, tylko dolna 5-linia.                   EZTU

Bez znaku w AI i Wn

Krótki akcent w Wa

..

Brak akcentu w Wn to z pewnością niedopatrzenie sztycharza lub Chopina – we wszystkich podobnych sytuacjach rozpoczynająca motyw synkopowana ćwierćnuta jest opatrzona akcentem.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa

t. 29-31

Utwór: op. 50 nr 3, Mazurek cis-moll

 w Af

EZnieU

 w Wf

EZnieU1

 w Wa

EZnieU2

  w Wn

EZTU

..

W tekście głównym podajemy najdokładniejsze oznaczenia Wn1, odpowiadające zapewne notacji [An]. Drobne różnice zasięgu znaków w Wf, Wa i Wn2 mają charakter niedokładności i znikomy wpływ na znaczenie znaków. Patrz też t. 31.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Niedokładności Wa

t. 45-58

Utwór: op. 50 nr 3, Mazurek cis-moll

 pod lub po 3. ćwierćnucie w Af, interpretacja kontekstowa

 po 3. ćwierćnucie w Wf (→Wa)

wszystkie gwiazdki po = EZnieU1

 pod 3. ćwierćnutą w Wn

EZTU

..

W AI nie ma oznaczeń pedalizacji w całym tym fragmencie (aż do t. 91), co nie niesie żadnych informacji o samej pedalizacji – Chopin po prostu jej nie oznaczył w niewykończonym rękopisie – i czego w związku z tym nie traktujemy na równi z innymi wariantami.
Znaki  umieszczone są w Af przed, pod lub po 3. ćwierćnucie taktu, ale ich umiejscowienie nie jest jednoznacznie powiązane z treścią harmoniczną akordów, np. znaki po 3. ćwierćnucie widzimy zarówno w t. 48, 54 i 56, w których nie ma zmiany akordu, jak i w t. 55, w którym na 3. mierze akord zmienia się na E-dur. Wf i Wa nie noszą śladów ingerencji w tym zakresie – odtworzono w nich niedokładnie, z tendencją do opóźniania momentu zdjęcia pedału, zapis Af. W tekście głównym odtwarzamy konsekwentną pisownię Wn, w którym umiejscowienie znaków  zostało ujednolicone w sposób dający dobry rezultat brzmieniowy zarówno w taktach ze zmianą akordu, jak i bez.
T. 46-47 omawiamy osobno.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa , Niedokładności A

t. 61-63

Utwór: op. 50 nr 3, Mazurek cis-moll

 po 3. ćwierćnucie w Af (→Wf)

TGTU = ped+gwiazdka X2

 pod 3. ćwierćnutą w Wn i Wa

obie gwiazdki pod akordami

..

Drobne różnice w umiejscowieniu znaków  nie mają w tym kontekście praktycznego znaczenia. W tekście głównym odtwarzamy notację Af (→Wf), być może dokładniejszą w tym fragmencie – por. t. 60. W Wa nie ma znaku  w t. 63, co jest zapewne pomyłką związaną z przejściem od tego taktu na nową stronę; wersji tej nie uważamy za wariant, podobnie jak braku pedalizacji w AI.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wa , Niedokładności Wa