Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 36-37

Utwór: op. 50 nr 2, Mazurek As-dur

2 akcenty długie w A1

!!!   miniat: wycinek, półnuta 36 + cały 37, tylko górna 5-linia.                     TGTU

Bez znaków w Wn

Krótki i długi akcent w Wf

Krótki akcent w t. 36 w Wa

..

W tekście głównym uwzględniamy akcenty długie wpisane w A1. Analiza skreśleń i poprawek w tym autografie sugeruje, że Chopin dopisał akcenty, robiąc ostatnie poprawki w gotowym rękopisie, prawdopodobnie już po napisaniu [A2]. Intencję kompozytora potwierdza także prawdopodobna Chopinowska korekta Wf w t. 37 – na dodanie akcentu ostatniej fazie korekt wskazuje brak znaku w Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Akcenty długie , Poprawki A , Niedokładności Wa , Skreślenia A , Autentyczne korekty Wf