Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 78

Utwór: op. 50 nr 1, Mazurek G-dur

 w A1 i Wn

!!!   miniat: wycinek ta ósemka, tylko górna 5-linia.             EZTU tylko mordent

Bez ozdobnika w Wf (→Wa)

Tu bez kliszy 

 z [] proponowany przez redakcję

tu bez miniatury 

..

Brak mordentu w Wf (→Wa) to zapewne pomyłka sztycharza. W tekście głównym nad ozdobnikiem dodajemy  precyzujący użycie c2, a nie cis2 jako górnej nuty. Chopin często pomijał tego typu znaki i taka niedokładność jest tu zdaniem redakcji bardziej prawdopodobna niż "domyślne" użycie cis2. Dosłowne odczytanie – z cis2 – z pewnością nie narusza jednak klimatu brzmieniowego tego fragmentu Mazurka.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji