Zagadnienia : Brak znaku zdjęcia pedału

t. 104

Utwór: op. 50 nr 1, Mazurek G-dur

Bez znaku w A1

!!!   miniat: nic.                 Tu bez kliszy 

 w Wf (→Wa) i Wn

TGTU bez nawiasu

Wariantowa propozycja redakcji

TGTU z nawiasem

..

Znak  znajduje się we wszystkich wydaniach, ale nie w A1. W tego typu kontekstach Chopin niejednokrotnie pomijał ten znak na końcu utworu, a wydawcy często go uzupełniali. Dlatego uważamy, że gwiazdka  może tu nie być autentyczna i w tekście głównym proponujemy rozwiązanie wariantowe.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wn , Adiustacje Wf , Brak znaku zdjęcia pedału