Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 58

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

..

W Wf (→Wn) ostatnią ósemkę l.r. (e) umieszczono pod h1 pr.r., co nie odpowiada stosunkom rytmicznym wynikającym z równomiernego wypełnienia drobnymi nutami pr.r. trzech ostatnich szesnastek taktu. Może to odpowiadać notacji [A], ale ani pierwsi wydawcy utworów Chopina, ani sam kompozytor nie zawsze byli pod tym względem dokładni. Z tego względu w tekście głównym umieszczamy to e zgodnie z podziałem rytmicznym, tuż przed 7. nutą biegnika (gis1). W Wa ósemkę tę umieszczono jeszcze później niż w Wf (po cis2), co z pewnością jest dowolnością wydawcy (notację tę odtwarzamy tylko w transkrypcji graficznej).
W wykonaniu należy się kierować raczej wyczuciem niż geometrią zapisu lub ścisłymi wyliczeniami proporcji rytmicznych, gdyż zarówno kontekst, jak i sama notacja sugerują tu pewną swobodę rytmiczną.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wa

t. 65-67

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

Akcenty długie w Wf (→Wn)

!!!   miniat: nic.              TGTU (2 akcenty długie)

Krótkie akcenty w Wa

zamiast długich

..

Akcenty długie na początku t. 65 i 67, czytelne zarówno w Wf, jak i w Wn, zostały w Wa zredukowane do zwykłych, krótkich akcentów.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa

t. 92-94

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

Łuk do t. 94 w Wf

!!!   miniat: nic.               TGTU

Bez łuku w Wn

Łuk do końca t. 93 w Wa

do ostatniego akordu

..

Brak łuku w Wn trudno uznać za przeoczenie, gdyż łuk w Wf składa się z dwóch odcinków w dwóch linijkach tekstu. Sztycharz Wn musiałby więc przeoczyć dwa znaki (a także kliniki na początku t. 94). Oznacza to, że łuk niemal na pewno został przez Chopina dodany w ostatniej fazie korekt Wf. Krótszy łuk Wa to przypuszczalnie wynik niedokładności sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf