Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 24-25

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Łuk w Atut (→WfWa)

!!!   miniat: t. 24 i 1. ósemka 25, tylko pr.r. (cała na górnej pięciolinii!), bez wideł.                 TGTU

Łuk w Wn1 (→Wn2)

tylko dis1-e1 (bez półnuty)

Bez łuku w Wn3

..

Trudno stwierdzić, co spowodowało późniejsze rozpoczęcie łuku w Wn1 (→Wn2) i pominięcie go w Wn3. W przypadku Wn1 zgodność Atut i Wf sugeruje, że jest to najprawdopodobniej niedokładność.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Błędy Wn

t. 61-62

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Łuk od 2. miary w Atut (→Wf)

!!!   miniat: nic.              TGTU

Łuk od 1. miary w Wn

Łuk od 3. miary w Wa

..

Trudno stwierdzić, co spowodowało późniejsze rozpoczęcie łuku w Wa. Natomiast wcześniejsze rozpoczęcie w Wn można wiązać z niedokładnie – nieco wcześniej – umieszczonym łukiem Wf i porównaniem z analogicznym t. 69.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn

t. 92

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Akcent nad dis3 w Atut (→WfWa)

!!!   miniat: nic.                TGTU

Akcent długi na cis3 w Wn1 (→Wn2)

Bez znaku w Wn3

..

Akcent nad dis3 przybrał w Wn1 (→Wn2) formę krótkiego  (akcentu długiego?) rozpoczętego już nad cis3. W Wn3 niedokładny znak pominięto, mimo że odpowiedni znak w analogicznej figurze 4 takty dalej pozwalał na łatwą rekonstrukcję właściwego zapisu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wn

t. 162-165

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Krótkie akcenty w Wf (→Wa) i Wn3

!!!   miniat: nic.                EZTU (tylko 162)

Możliwy akcent długi w t. 162 w Wn1 (→Wn2)

długi 162

..

Rodzaj akcentów użytych w Wf na początku t. 162 i 165 nie jest jasny – oba znaki są wyraźnie krótsze od niewątpliwych akcentów długich na 3. mierze tych taktów, jednak dłuższe od akcentów np. w t. 175-176. Przyjmujemy, że lokalne relacje mają większą wagę i oddajemy akcenty jako krótkie. W Wn1 (→Wn2) znak w t. 162 jest dłuższy od tego w t. 165, nadal jednak krótszy od akcentów w drugiej części taktów.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wn

t. 238

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Łuk Wf (interpretacja kontekstowa→Wa)

!!!   miniat: 2. i 3. miara, tylko górna 5-linia.                  TGTU (łuk od 2)

Łuk Wf (możliwe odczytanie→Wn)

od 3

..

Niedokładny łuk Wf odczytano w Wn jako biegnący od 3. ćwierćnuty taktu, co z pewnością jest błędne – we wszystkich 3 analogicznych miejscach łuk rozpoczyna się od 2. ćwierćnuty, wraz z wejściem frazy prowadzonej oktawami.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf