Zagadnienia : Przeoczenia znaków aktualnej tonacji

t. 48

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

Na 2. ósemce taktu w Wf (→Wn,Wa) został przeoczony obniżający c3 na ces3.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy powtórzone Wn , Błędy powtórzone Wa

t. 87

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

W 1. połowie taktu w Wf (→Wn,Wa1) nie ma znaku chromatycznego przed ostatnią szesnastką pr.r. Błąd poprawiono w Wa2 (→Wa3).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji

t. 227

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

W Wf nie ma w tym takcie żadnych znaków chromatycznych. Jest to niewątpliwy błąd, popełniony być może przez Chopina w [A] – por. Etiudę f op. 25 nr 2, t. 56. Znaki dodano zarówno w Wn, jak i Wa:

  • adiustator Wa1 (→Wa2) uznał dosłowne odczytanie tekstu Wf za prawidłowe i dodał  ostrzegawczy przed dolną nutą tercji na 2. ósemce taktu, potwierdzając as1 w tym miejscu. To błędne uzupełnienie skorygowano w Wa3, wzorując się na analogicznym t. 59.
  • w Wn od razu wprowadzono prawidłowy tekst.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wa , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji

t. 271

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

W Wf (→Wa1Wa2) brak  podwyższającego as1 na​​​ a1. Oczywisty błąd poprawiono w Wn i Wa3.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy powtórzone Wa

t. 274

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

W Wf (→Wa1) nie ma  podwyższającego as2 na a2. Oczywisty w tym kontekście błąd mógł znajdować się już w [A]. Znak dodano w Wn i Wa2 (→Wa3). Podobnie w t. 290.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy powtórzone Wa