Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 82

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

Na końcu taktu w Wf (→Wn,Wa) nie ma  przywracającego f2. Tego typu brak odwołania wcześniejszej alteracji należy do najczęstszych pomyłek Chopina. Podobnie w t. 234.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy powtórzone Wn , Błędy powtórzone Wa

t. 173

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

W Wf (→Wa1) brak przywracającego c3. Niewątpliwe przeoczenie, powtórzone przypuszczalnie za [A], skorygowano w Wn i Wa2 (→Wa3). 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Błędy powtórzone Wa

t. 234

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

Przed górną nutą seksty nie ma w Wf (→Wn1,Wa) znaku chromatycznego. Błąd poprawiono w Wn2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Błędy powtórzone Wn , Błędy powtórzone Wa

t. 395

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

ges2 w Wf (→Wn,Wa)

!!!   miniat: 6 ostatnich szesnastek , tylko górna 5-linia, bez wideł, przenośnik oktawowy niżej.         Tu pusta klisza 

g2 proponowane przez redakcję

TGTU = kaso g2

..

Występujące w wersji źródłowej zestawienie trybów moll-dur, utworzone przez omawiane ges2 w połączeniu z g1 na początku następnego taktu, jest, biorąc pod uwagę radosny, kodalny charakter muzyki, nie do pomyślenia. Wersja źródeł jest więc niemal na pewno błędna.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji

t. 399

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

W żadnym ze źródeł nie ma  przywracającego c2 w połowie taktu. Kontekst harmoniczny jest tu tak oczywisty, że nikt nie zwrócił uwagi na brak znaku.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne

zagadnienia: Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy powtórzone Wn , Błędy powtórzone Wa