Zagadnienia : Błędy Wa

t. 16

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Akcent długi pr.r. w Wf (→Wn)

!!!   miniat: 2 ósemki, obie pięciolinie.           TGTU (akcent na górze i łuk l.r.)

Bez znaku w Wa1 (→Wa2)

Krótki akcent l.r. w Wa3

EZnieU (z łukiem)

..

Brak akcentu w Wa1 (→Wa2) to zapewne przeoczenie. Znak uzupełniono w Wa3, nadając mu jednak postać krótkiego akcentu nad akordem l.r. (akcent w Wf (→Wn) umieszczony jest pod oktawą as2-as3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wa

t. 21

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Widełki do 3. ósemki w Wf (→Wn)

do końca główki 3. ósemki

Bez widełek w Wa1 (→Wa2)

Widełki nad pr.r. w Wa3

widełki zasięg jak TGTU, tylko nad pr.r.

Widełki do 4. ósemki proponowane przez redakcję

..

Widełki umieszczone w Wf (→Wn) są nieprecyzyjne: kończą się na wysokości 3. ósemki taktu. Proponujemy wydłużenie znaku do końca frazy. Sztycharz Wa1 (→Wa2) całkowicie przeoczył widełki. Uzupełnił je dopiero – nad pr.r. – adiustator Wa3.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Błędy Wa

t. 49

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

f3 w Wf (→Wn,Wa)

!!!   miniat: ta grupa szesnastek, tylko górna 5-linia.                         ostatnia szesnastka f3 zamiast g3

g3 w WfJ

..

Występujące w Wf (→Wn,Wa) jako 6. szesnastka taktu f3 zakłóca regularność figuracji i jest zapewne błędne. Potwierdza to najprawdopodobniej Chopinowska poprawka w WfJ.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Błędy Wf , Błędy Wa , Błędy Wn , Dopiski WfJ

t. 55

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Bez pedalizacji w Wf (→Wn,Wa)

Pedalizacja proponowana przez redakcję

..

Uzupełniamy pedalizację, przeoczoną zapewne przez sztycharza Wf lub Chopina w [A]. Potrzeba dodania znaków w tym miejscu wydaje się oczywista z uwagi na zmianę harmoniczną w połowie taktu. Podobnie w t. 63.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy Wa , Błędy Wn

t. 60

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Pedalizacja w t. 60 w Wf (→Wn)

Bez pedalizacji w Wa

..

Sztycharz Wa przeoczył znaki pedalizacji w t. 60.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wa