Zagadnienia : Błędy powtórzone Wa

t. 48

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

Na 2. ósemce taktu w Wf (→Wn,Wa) został przeoczony obniżający c3 na ces3.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy powtórzone Wn , Błędy powtórzone Wa

t. 55

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

W źródłach przenośnik oktawowy nie obejmuje przednutki, przez co odczytana dosłownie brzmi ona b1, a nie b2. Notacja analogicznego t. 64 dowodzi błędu w umiejscowieniu przenośnika.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy powtórzone Wn , Błędy powtórzone Wa

t. 82

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

Na końcu taktu w Wf (→Wn,Wa) nie ma  przywracającego f2. Tego typu brak odwołania wcześniejszej alteracji należy do najczęstszych pomyłek Chopina. Podobnie w t. 234.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy powtórzone Wn , Błędy powtórzone Wa

t. 137-138

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

2 łuki w Wf (→Wn,Wa) – możliwa interpretacja

Łuk proponowany przez redakcję

EZTU

..

W Wf (→Wn,Wa) łuk rozpoczyna się od 1. nuty t. 138, mimo iż na końcu poprzedniego taktu (linijkę wyżej) łuk wyraźnie wskazuje na kontynuację. W dwóch poprzednich podobnych miejscach (t. 113-114 i 121-122) łuk jest na przejściu taktów raz połączony, raz przerwany. Co ciekawe, w Wf dokładnie tak samo jest przy powrocie tego tematu – ciągły łuk w t. 265-266, przerwany w t. 273-274 i niejasny w t. 289-290. Jednak w tym ostatnim miejscu łuk na końcu linijki rozpoczyna się na ostatniej ósemce taktu, co praktycznie wyklucza interpretację inną niż ciągły łuk. Pozwala to także w omawianym takcie przechylić szalę prawdopodobieństwa w stronę ciągłego łuku.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niepewna kontynuacja łuku , Błędy powtórzone Wn , Błędy powtórzone Wa

t. 173

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

W Wf (→Wa1) brak przywracającego c3. Niewątpliwe przeoczenie, powtórzone przypuszczalnie za [A], skorygowano w Wn i Wa2 (→Wa3). 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Błędy powtórzone Wa