Zagadnienia : Błędy Wf

t. 31

Utwór: op. 22, Polonez

b2-d3 w Wf (→Wn,Wa1)

!!!   miniat: wycinek, ta figurka, tylko górna 5-linia.                    Tu d3 zamiast es3 w połowie taktu

b2-es3 w Wa2

TGTU = es3

..

Porównanie z analogicznym t. 69, a zwłaszcza 175, który w [A] niemal na pewno był oznaczony jako powtórzenie t. 31, dowodzi pomyłki sztycharza Wf (→Wn,Wa1). Błąd poprawiono w Wa2.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf

t. 31

Utwór: op. 22, Polonez

..

W Wf 1. nuta ma błędnie wartość ósemki, co poprawiono zarówno w Wn, jak i Wa.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn

t. 32

Utwór: op. 22, Polonez

powtórzone w źródłach

!!!   miniat: nic.                    Tu bez kliszy 

b przetrzymane, propozycja redakcji

TGTU = łuk w nawiasie

..

Brak łuk przetrzymującego to niemal na pewno pomyłka – łuk znajduje się w analogicznym t. 176, który w [A] był najprawdopodobniej zapisany skrótowo jako powtórzenie t. 32.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Błędy Wf

t. 45

Utwór: op. 22, Polonez

..

W Wf (→Wn1Wn2) nie ma znaku chromatycznego przed 5. od końca szesnastką, co daje ges2. O niewątpliwej pomyłce świadczy  przed następną nutą, właśnie ges2. Błąd poprawiono w Wa i Wn3. Tak samo w t. 189.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Błędy powtórzone Wn

t. 51-52

Utwór: op. 22, Polonez

Bez łuków w Wf

!!!   miniat: Corel, ten motyw w t. 52-53 (tak!), obie pięciolinie, bez pedału.                       Tu bez kliszy 

2 łuki w Wn i Wa

TGTU = łuki obu rąk w t. 51-52 = 4 łuki na 2 linijkach

..

Brak łuków to niewątpliwa pomyłka Wf, w którym takty te są rozdzielone przejściem do nowej linii. Łuki przy powtórzeniu tego motywu takt później świadczą o tym na tyle wyraźnie, że odpowiednie uzupełnienia wprowadzono już w Wn i Wa. Patrz też uwaga powyżej. Podobnie w t. 195-196.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn