Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 422

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

..

W A (→WnWf) nie ma  przywracającego g2 na 3. mierze tego taktu. To oczywiste przeoczenie – por. analogiczny t. 414 – poprawiono tylko w Wa. Identyczny błąd znajdujemy w A także w dwóch pozostałych wystąpieniach podobnych figur (t. 454 i 462). W tego typu fakturze Chopin traktował oba głosy w dużym stopniu niezależnie, dlatego alteracja będąca częścią chromatycznego postępu w górnym głosie nie wpływała w wewnętrznym słyszeniu kompozytora na tworzące podkład harmoniczny nuty dolnego głosu. Por. liczne tego rodzaju błędy i niedokładności w Etiudzie a op. 10 nr 2, np. w t. 1 i 5, a także odwrotną sytuację w I cz. Koncertu, t. 302 i 304.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Błędy powtórzone Wn , Błędy powtórzone Wf

t. 438

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

..

W A nie ma  przywracającego ces4. Kontekst harmoniczny i porównanie z identycznym zwrotem cztery takty wcześniej dowodzi pomyłki Chopina. Znak dodano już w Wn (→WfWa).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Niedokładności A

t. 454-462

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

..

W A (→WnWf) nie ma  przywracającego g2 na 3. mierze t. 454 i 462. Oczywisty błąd poprawiono tylko w Wa.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Błędy powtórzone Wn , Błędy powtórzone Wf

t. 456-464

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

..

W A nie ma bemoli przywracających b1 w ostatnim akordzie l.r. w t. 456 i 464. Te oczywiste błędy zostały poprawione już w Wn1 (→WfWa, →Wn2), być może przez Chopina.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Autentyczne korekty Wn

t. 481

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

..

W ostatnim akordzie l.r. w A nie ma znaków przywracających g i b. Tę wyraźną niedokładność, sprowokowaną przypuszczalnie kreśleniami i zmianami (skreślony akord brzmiał e-ais-cis1-g1), poprawiono już w Wn (→WfWa). W Wa dodano jeszcze  ostrzegawczy przed g3.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy wynikające z poprawek , Adiustacje Wn , Błędy A