Zagadnienia : Przeoczenia znaków aktualnej tonacji

t. 28

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

..

W A nie ma  podwyższającego des na d. Użycie d2 w partii pr.r. dowodzi pomyłki Chopina, poprawionej już w Wn1 (→WfWa, →Wn2).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Autentyczne korekty Wn

t. 99-100

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

..

W partii pr.r. w tych taktach A ma tylko jeden  pod­wyższający des na d – na początku t. 99. Brak też  przywracającego b1 na początku septymoli w t. 100 (wszystkie poprzednie figury mają opóźnienie na po­czątku grupy, podejrzenie pomyłki Chopina potwie­r­dza  wpisany w WfD). W wydaniach uzupełniano zarówno znaki niezbędne, jak i ostrzegawcze, usu­wano także znaki niepotrzebne, jednak w żadnym tekst nie jest w pełni poprawny. W tekście głównym podajemy wszystkie znaki niezbędne dla prawi­dłowego określenia wysokości nut i dwa bemole ostrzegawcze na początku t. 100.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Dopiski WfD , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Znaki ostrzegawcze , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Niedokładności A

t. 101-103

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

..

Notacja znaków chromatycznych w figuracji w tych taktach jest w A zarazem dopracowana i niedokładna. Chopin zadbał o znaki ostrzegawcze (kasowniki przed najwyższymi nutami c2, c3 i c4 oraz bemole przed des1 i des3 w końcówce t. 101 i 103), pominął jednak szereg potrzebnych znaków – kasowniki przywraca­jące c2 i c3 na początku ostatniej grupy w t. 102 i 103 oraz kasowniki podwyższające des2 na d2 i es2 na e2 w t. 103. W wydaniach zajęto się tylko ostatnimi dwiema z wymienionych niedokładności:

  • w Wn (→Wf) dodano wprawdzie dwa kasowniki w t. 103, popełniono jednak przy tym błąd – skasowano c2 i d2 zamiast d2 i e2;
  • w Wa1 (→Wa2) usunięto jeden z dodanych znaków, niepotrzebny przed c2;
  • w Wa3 do wersji Wa2 dołożono podwyższający es2 na e2.

W tekście głównym podajemy wszystkie niezbędne znaki oraz dodajemy ostrzegawczy przed des2 w t. 102.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Znaki ostrzegawcze , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Niedokładności A

t. 128

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

..

W A nie ma znaku chromatycznego przed 2. ćwierćnutą wewnętrznego głosu. Jest to z pewnością przeoczenie – d2 występowało już na początku 2. połowy poprzedniego taktu, sugerując modulację do Es-dur (sugestia ta jest jeszcze wyraźniejsza w analogicznej frazie w t. 275-276). Kasowniki występują explicite w czterech pozostałych podobnych miejscach (t. 40, 48, 136 i 284). Znak dodano już w Wn1 (→WfWa, →Wn2), być może w wyniku ingerencji Chopina.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Autentyczne korekty Wn , Ostatni znak przykluczowy

t. 146

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

..

W A (→WnWf) brak  podwyższającego des2 na d2. Tę oczywistą niedokładność poprawiono w Wa, dodając także  ostrzegawczy przed c2.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Niedokładności A