Zagadnienia : Błędy Wa

t. 29

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

B-c-e-g w A

!!!   miniat: 2 ostatnie akordy, tylko dolna 5-linia.              TGTU

B-des-e-g w Wn i Wa

oba akordy

Różne akordy w Wf

1. jak w Wn (B-des-e-g), drugi tylko B-des-g

..

Wersja Wn jest niemal na pewno błędna – sztycharz Wn1 uogólnił wzorzec poprzednich taktów, w których akordy nie są zmieniane. Wersja ta jest sprzeczna zarówno z A, jak i z Rork, w którym w partiach obojów i II skrzypiec po uprzednim des2 pojawia się tu c2. W Wf powtórzono błąd Wn1 i dodano nowy, pomijając e w ostatnim akordzie. Możliwość Chopinowskiej korekty w którymkolwiek z wydań w tym przypadku należy zdaniem redakcji wykluczyć.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy Wa , Błędy Wn

t. 41

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

..

Kasownik przed początkową tercją postawiono w Wf omyłkowo przed c1 zamiast przed a. Błąd przeszedł do Wa1, w którym "niepotrzebny" znak pominięto. Chopin dopisał potrzebny znak w WfD, poprawny tekst ma także Wa2 (→Wa3).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfD , Błędy Wa

t. 85

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

..

Typowe Chopinowskie przeoczenie – brak  przywracającego es2 – nie zostało poprawione w żadnym z wydań. Jest to szczególnie dziwne w Wf, w którym usunięto  przed e2, niepotrzebnie powtórzony na 4. szesnastce A (→Wn) .

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy Wn , Znaki ostrzegawcze , Błędy A , Adiustacje Wf

t. 139

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

..

W A Chopin przeoczył  przywracający as1, czego nie zauważono w żadnym z wydań. Podobnie w analogicznym t. 287.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy Wn , Błędy A

t. 149-150

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

4 łuki w A i Wn2

!!!   miniat: te 4 oktawy, tylko górna 5-linia, bez górnego łuku i napisu.                    TGTU (4 łuki "pionowe")

1 łuk w Wn1 (→Wf)

tylko 150

Bez łuków w Wa

..

Wpisane w A cztery łuczki od przednutek do przeciwległych nut oktaw podkreślają ekspresyjny charakter oktawowych mini-motywów. Szczegół ten został w pełni odtworzony dopiero w Wn2 – we wcześniejszych wydaniach większość łuczków pominięto (w Wa wszystkie).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wa , Błędy Wn , Adiustacje Wn