Zagadnienia : Adiustacje Wa

t. 3-4

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Jeden łuk w A (→Wn1)

!!!   miniat: nic.                     EZnieU

Dwa łuki w Wf (→Wa) i Wn2

EZTU (dwa łuki górą)

..

W tekście głównym podajemy rozdzielone łuki Wf (→Wa), korygowane zapewne przez Chopina. Podobne łuki ma również Wn2, prawdopodobnie w wyniku zbyt dosłownego odczytania A, w którym dopisana końcówka łuku nie styka się z poprzednią częścią. W Wa i Wn2 łuk w t. 4 umieszczono pod akordami – w Wa oprócz łuku nad akordami, w Wn2 jako jedyny.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf

t. 6-7

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Łuk do f2 w A (odczyt dosłowny→Wn1Wf)

krótszy niż TGTU

Łuk do e2 w A, interpretacja kontekstowa

TGTU

Łuki w obu rękach w Wa i Wn2

do f1(2)  (EZnieU)

..

Łuk A, mimo że niedokończony w t. 7 na nowej stronie, wyraźnie prowadzi do ćwierćnuty na początku tego taktu, czego nie odtworzono w wydaniach. Łuk l.r., dodany w Wa i Wn2, jest z pewnością nieautentyczny.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładne łuki A , Adiustacje Wn

t. 10

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Łuk do ósemki w A i Wa

!!!   miniat: od 3. do 5. ósemki (z przednutką), tylko górna 5-linia.                TGTU

Łuk do szesnastki w Wn (→Wf)

..

Skrócenie łuku w Wn (→Wf) to typowy przykład niedokładności, wynikającej z rutynowego, "smyczkowego" podejścia do łukowania. Przedłużenia łuku w Wa dokonano przypuszczalnie na podstawie analogii z t. 12.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn

t. 14

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

..

W Wa dodano ostrzegawczy  przed c1 na początku taktu. W tekście głównym dodajemy ostrzegawczy  przed b w 4. akordzie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa

t. 21-22

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

..

W A brakuje trzech niezbędnych znaków chromatycznych:  podwyższającego Es na E w t. 21, oraz  obniżającego g1 na ges1 podwyższającego As1 na A1 w t. 22. Dwie pierwsze z tych oczywistych niedokładności poprawiono już w Wn1 (→WfWa, →Wn2), ale trzecią tylko w Wa i Wn2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Adiustacje Wn , Niedokładności A