Zagadnienia : Niepewne nuty na liniach dodanych

t. 109

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Bez c1 w akordzie w A i Wf (→Wa1)

!!!   miniat: ten akord, tylko dolna 5-linia, bez łuków.             TGTU + puste

Akord z c1 w Wn i Wa2 (→Wa3)

główka c1 z linią dodaną

..

W ćwierćnutowym akordzie Wn ma dodatkową nutę c1. Notacja A może tu być myląca, jednak usunięcie nuty przez Chopina w korekcie Wf (→Wa1) przesądza sprawę. W Wa2 (→Wa3) dodano tę nutę pod wpływem Wn1.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wn , Autentyczne korekty Wf , Niepewne nuty na liniach dodanych , Niedokładności A

t. 174

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Czterodźwięk w A

!!!   miniat: ten akord bez fz i akcentu, tylko dolna 5-linia.                   TGTU (główka c1)

Trójdźwięk w Wn (→WfWa)

Tu pusta klisza 

..

Brak w wydaniach nuty c1 to z pewnością skutek przeoczenia sztycharza Wn1. Nuta ta jest w A nieco mniej wyraźna niż es1, jednak jej obecność nie ulega wątpliwości. W podobnych kontekstach Chopin z reguły stosuje arpeggio pełnego czterodźwięku, por. np. Koncert e op. 11, cz. I, t. 210, 219 i 570, Ballada g op. 23, t. 124, Scherzo b op. 31, t. 470.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Niepewne nuty na liniach dodanych

t. 276

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Ósemka c1 w A i Wf (→Wa)

!!!   miniat: grupa 3 ósemek, tylko dolna 5-linia.            Tu pusta klisza 

Ćwierćnuta c1 w Wn

EZnieU

..

Pojawiająca się niekiedy w autografach Chopina skie­rowana w dół linia przy nutach na liniach dodanych (najczęściej pierwszej dolnej, a więc c1 lub E – patrz np. ostatnie Es w t. 280) zmyliła tu sztycharza Wn. Tej dodatkowej laseczki nie ma już w Wf (→Wa), co mogło, lecz nie musiało być efektem korekty Chopina. Trzeba jednak przyznać, że w tym przypadku przedłużenie c1 jest harmonicznie całkiem sensowne.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf , Niepewne nuty na liniach dodanych

t. 305

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Ćwierćnuta c1 w A (odczyt dosłowny→WnWfWa)

!!!   miniat: ta grupa szesnastek, tylko górna 5-linia, bez łuku, bez główek 1. szesnastka.                  EZnieU

Bez ćwierćnuty w A (interpretacja kontekstowa)

TGTU = puste

..

Widoczna w A, rzekoma dodatkowa laseczka ćwierćnutowa przy c1 jest zdaniem redakcji wyjątkowo okazałym śladem odruchu, jaki Chopin miał, pisząc nuty na liniach dodanych. Aby zapewnić widoczność takiej nuty, kompozytor nadawał główce nutowej kształt pionowej kreseczki – patrz analogiczna nuta w t. 303. Niekiedy, zwłaszcza przy pospiesznym pisaniu (jak w tym przypadku), kreseczki były na tyle długie, że wyglądały jak skierowana w dół laseczka ćwierćnutowa (nieco tylko krótsza kreska w t. 301 nie zmyliła sztycharza). Patrz też Etiuda F op. 10 nr 8, t. 4-7.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niepewne nuty na liniach dodanych , Niedokładności A