Zagadnienia : Brak znaku zdjęcia pedału

t. 96

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

 nad pr.r. w A (→Wn1Wf)

!!!   miniat: nic.                TGTU, tylko Ped

 pod l.r. w Wa i Wn2

EZnieU

 [] nad pr.r. proponowane przez redakcję

..

Znak  umieszczony jest w A (→Wn1Wf) nad pr.r., gdyż pedał ma tu przede wszystkim na celu zachowanie brzmienia półnuty g2. Podobną pisownię zastosował Chopin w Preludium Fis op. 28 nr 13, t. 33-35. Adiustatorzy Wa i Wn2 uznali tę sugestywną pisownię za niewartą zachowania. W tekście głównym uzupełniamy pominięty przez Chopina znak .

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 121-122

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Pedalizacja A, interpretacja kontekstowa

Pedalizacja w A (inna interpretacja) i Wn2

EZnieU

Pedalizacja w Wn1 (→WfWa)

EZnieU2

..

Oba sposoby pedalizacji, dające się wydedukować z niedokładnej i niejasnej notacji źródeł – przede wszystkim A – można zdaniem redakcji uważać za równorzędne; ich efekt brzmieniowy jest zresztą bardzo podobny. W tekście głównym podajemy prawdopodobną interpretację poprawek i zapisów widocznych w A. Druga z proponowanych wersji, odwołując się również do notacji A (inaczej zinterpretowanej), odtwarza zarazem oczyszczoną z pomyłek pisownię wydań. W szczególności korygujemy pomyłkowe pominięcie oznaczeń w połowie t. 121, w którym Chopin przeoczył znak , a w Wn1 (→WfWa) zamiast  podano  (por. t. 283).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Poprawki A , Błędy Wn , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 172

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Bez znaku w źródłach

[] proponowane przez redakcję

..

Brak znaku  jest tu niewątpliwym przeoczeniem Chopina, spowodowanym przypuszczalnie przejściem na nową stronę (znak wypadałby na końcu strony A).

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Brak znaku zdjęcia pedału , Niedokładności A

t. 240

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

 w A

!!!   miniat: nic              jak TGTU, ale  tylko Ped na 4. Bez gwiazdki)

Bez oznaczeń w Wn1 (→WfWa)

  w Wn2

TGTU

..

Brak gwiazdki  w A jest niewątpliwie błędem – tego rodzaju przeoczenia zdarzyły się Chopinowi wielokrotnie, a koniec strony zawsze sprzyja niedokładnościom. Za pomyłkę trzeba też uznać zupełne pominięcie drugiego pedału w tym takcie w Wn1 (→WfWa) – nie widać powodu, by końcówka tego taktu była pedalizowana inaczej niż trzy poprzednie, analogiczne t. 234, 236 i 238. W Wn2 dodano zarówno , jak i . Przyjęte tam umiejscowienie znaku  jest w tym kontekście jedynym sensownym, toteż podajemy tę wersję w tekście głównym.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału , Niedokładności A

t. 247

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Bez znaku w A

!!!   miniat: nic.      Tu pusta klisza 

 w Wn (→WfWa)

..

Brak w A znaku  jest zapewne niedopatrzeniem Chopina. Nie jest jednak pewne, czy on sam dodał znak w korekcie Wn (→WfWa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału