Zagadnienia : Dopiski WfS

t. 233

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

des w A (→Wn), Wa i WfS

!!!   miniat: 2 pierwsze szesnastki tej grupy, tylko dolna 5-linia.                 TGTU (des-as)

f w Wf

zamiast des

..

Logika budowy figuracji i porównanie z analogicznym t. 235 wskazują na błąd tercjowy Wf. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w ołówkowej poprawce – być może ręką Chopina – tej nuty w WfS.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błąd tercjowy , Dopiski WfS