Zagadnienia : Brak znaku zdjęcia pedału

t. 16

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

..

W Wn1 brak znaków  w tym takcie. Jest to zapewne przeoczenie sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 45

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

 w KG (→Wn) i Wa2

!!!   miniat: nic.             TGTU tylko Ped

Bez znaku w Wf (→Wa1)

Tu pusta klisza 

 [] proponowane przez redakcję

..

W tekście głównym uwzględniamy znajdujący się tylko w KG znak i proponujemy uzupełnienie zgodnie z sensem harmonicznym. Brak gwiazdki zdjęcia pedału jest tu przypuszczalnie skutkiem nieuwagi Chopina.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Brak znaku zdjęcia pedału

t. 93-96

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

Bez oznaczeń w KG (→Wn) i Wf (→Wa)

!!!   miniat: 2. połowa t. 93, tylko dolna 5-linia.        Tu pusta klisza 

Pedalizacja proponowana przez redakcję

..

Trudno stwierdzić, czy Chopin zapomniał tu dokończyć oznaczanie pedalizacji, czy tylko ogólnie wskazał na potrzebę użycia pedału w tym fragmencie. Ponieważ za drugim razem (t. 221-224) wskazówki są dokładniejsze, w tekście głównym sygnalizujemy je już tutaj.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Brak znaku zdjęcia pedału

t. 118

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

Bez  w KG (→Wn) i Wf (→Wa)

!!!   miniat: nic.              Tu pusta klisza 

[] proponowana przez redakcję

..

Po znaku  w t. 117 w źródłach nie pojawia się gwiazdka . W tekście głównym proponujemy uzupełnienie znaku na wzór podobnego t. 111.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Brak znaku zdjęcia pedału

t. 149

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

..

W Wn1 pominięto znak puszczenia pedału, co było niemal na pewno przeoczeniem sztycharza. Pomyłka ta została poprawiona w Wn2.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału