Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 46

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. III

..

Brak przywracającego as to niewątpliwe prze­ocze­nie Chopina w [A] (→KG,Wf1Wf2Wf3Wf4). W pozostałych wydaniach znak uzupełniono, dopisano go też w WfS.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Błędy A , Adiustacje Wf , Błędy KG