Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 83

Utwór: op. 27 nr 1, Nokturn cis-moll

Bez znaków przed 15. oktawą w Wn (→Wf)

Krzyżyki przywracające Fis-fis w Wa

Propozycja redakcji

..

W Wn (→Wf) brak krzyżyków przywracających Fis-fis przed 10. oktawą grupy ósemek. Brzmienie fisis byłoby mniej naturalne zarówno melodycznie (sekunda zwiększona), jak i harmonicznie (tonacja cis-moll). Tego typu przeoczenia są niejednokrotnie spotykane u Chopina, por. np. Etiudę c op. 10 nr 12, t. 18. Z tych względów w tekście głównym proponujemy uzupełnienie krzyżyków. Znaki dodano w Wa.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Przeoczenia odwołania alteracji