Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 108

Utwór: op. 64 nr 1, Walc Des-dur

Bez znaku w AI i Wn

Akcent długi w A i WaW1 (→WaW2)

Krótki akcent w Wf (→WaC)

..

Akcent widoczny w A ma postać typową dla akcentów długich. Mimo to w Wf odtworzono go jako krótki. Znak w WaW1 (→WaW2) trzeba uznać za akcent długi, ale zbieżność z pisownią A jest zapewne przypadkowa. Pominięcie akcentu w Wn można by uznać za przeoczenie, dziwi jednak brak znaku w obu wersjach Wn, zwłaszcza że to samo dotyczy  w następnym takcie. Być może więc oba oznaczenia zostały przeoczone już w Wf i uzupełnione w ostatniej korekcie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Błędy Wn , Niedokładności Wa