Zagadnienia : Przeoczenia znaków aktualnej tonacji

t. 13-14

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

Pominięte w rękopisach kasowniki podwyższające des3(2) na d3(2) uzupełniono w Wf (→Wn,Wa). Jest to typowa niedokładność pisowni Chopinowskiej.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Autentyczne korekty Wf

t. 42

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

Przeoczony przez Chopina  obniżający g1 na ges1 dodano tylko w WaW2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wa , Błędy Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A

t. 51

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

W A nie ma kasowników podwyższających des1 na d1 w akordach na 2. mierze t. 53 i 55. Tę oczywistą niedokładność poprawiono już w Wf (→Wn,Wa), być może na polecenie Chopina.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Autentyczne korekty Wf , Niedokładności A

t. 57-60

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

d2 w A i Wn

des2 w As i Wf (→Wa)

..

Przed 2. ósemką t. 57 A ma . Oznacza to – mimo przeoczenia odpowiednich kasowników w t. 58-59 – że w całym czterotakcie Chopin słyszał d2. Za pośrednictwem odbitki korektorskiej Wf wersja ta przeszła do Wn, gdzie uzupełniono brakujące kasowniki. Korygując Wf po raz drugi, Chopin zmienił  w t. 57 na , obniżając tym samym najwyższe dźwięki w t. 57-60 na des2 (wersję tę ma również odczytany dosłownie As, w którym nie ma przed tymi nutami żadnych znaków). Wprowadzona w Wn, najprawdopodobniej Chopinowska zmiana partii l.r. w t. 60 (patrz uwaga do tego taktu) pozwala przypuszczać, że i dodane w t. 58-59 kasowniki mogą pochodzić od Chopina. Dlatego w tekście głównym podajemy wersję A i Wn, uważając odmianę wprowadzoną za Wf (→Wa) za równorzędny wariant.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Autentyczne korekty Wf , Autentyczne korekty Wn , Niedokładności A

t. 63

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

Pominięty w A  podwyższający des2 na d2 dodano w Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Adiustacje Wf , Niedokładności A