Zagadnienia : Adiustacje Wn

t. 16-22

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Łuki A, odczyt dosłowny (→WfWa)

Łuk A (interpretacja kontekstowa), Wn2op (→Wn3op) i Wn2As

Bez łuków w Wn1op i Wn1As

..

Wskutek zastosowanej skrótowej pisowni t. 17-31 nie jest całkiem pewne, jak przy przejściu z t. 16 do 17 należy interpretować łuki A. Zdaniem redakcji, bardziej prawdopodobne jest, że Chopin miał na myśli ciągły łuk, na co wskazuje łączenie łuków w A w analogicznych t. 124-125 (odpowiednią zmianę wprowadzono w późniejszych Wn). Pominięcie łuku w Wn1op i Wn1As jest oczywistym błędem.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A , Błędy Wn , Adiustacje Wn

t. 17-19

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

 w t. 17-19 w A (→WfWa) i Wn2As

Bez znaku w Wn1op i Wn1As

 w t. 18 w Wn2op (→Wn3op)

..

W Wn1As i Wn1op pominięto znak . W Wn2op (→Wn3op) widełki uzupełniono, ale tylko w t. 18, co jest dowolną adiustacją.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Błędy Wn , Adiustacje Wn

t. 29-30

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

W A (→WfWaW1) nie ma kasowników podwyższających des3(2) na d3(2). W pozostałych źródłach błąd poprawiono. Por. t. 13-14.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn , Pominięcie korekty analogicznego miejsca

t. 31

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Łuk od as1 w A, Wn2op (→Wn3op) i Wn2As

Łuk od g2 w Wf (→Wn1op,Wn1As,Wa)

..

Tak jak w t. 15, moment podziału łuku w A nie jest w pełni czytelny. W tekście głównym podajemy naturalniejszy pianistycznie podział po 3. ósemce taktu.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A , Adiustacje Wn

t. 61-62

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Akordy w As (→AWfWa,Wn1As,Wn1opWn2op)

Seksty w Wn2As

..

W Wn2As z akordów usunięto dowolnie nuty f1, zapewne w analogii do t. 57-58.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn