Zagadnienia : Błędy wynikające z poprawek

t. 13-14

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Łuk w A, WaC i WaW2

Bez łuku w Wf (→Wn,WaW1)

..

Brak łuku nad dwudźwiękami to zapewne przeoczenie sztycharza Wf (→Wn,WaW1). Tak, jak w przypadku pedalizacji, błąd mógł być spowodowany skreśleniami w A, utrudniającymi odczytanie intencji kompozytora.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy wynikające z poprawek