Zagadnienia : Niedokładne łuki A

t. 15

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Łuk od as1 w A, Wn2op (→Wn3op) i Wn2As

Łuk od g2 w Wf (→Wa)

Bez 2. łuku w Wn1op i Wn1As

..

Moment podziału łuku – po 3. lub po 4. ósemce taktu – nie jest w A całkiem wyraźnie oznaczony. Odczytanie przez Wf (→Wa) jest mniej prawdopodobne graficznie i zarazem mniej naturalne pianistycznie, toteż w tekście głównym wybieramy pierwszą, zdecydowanie prawdopodobniejszą możliwość. Łuki takie podaje Wn, z tym że w Wn1op i Wn1As pominięto – niewątpliwie pomyłkowo – drugi łuk (aż do t. 22).

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładne łuki A , Błędy Wn

t. 16-22

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Łuki A, odczyt dosłowny (→WfWa)

Łuk A (interpretacja kontekstowa), Wn2op (→Wn3op) i Wn2As

Bez łuków w Wn1op i Wn1As

..

Wskutek zastosowanej skrótowej pisowni t. 17-31 nie jest całkiem pewne, jak przy przejściu z t. 16 do 17 należy interpretować łuki A. Zdaniem redakcji, bardziej prawdopodobne jest, że Chopin miał na myśli ciągły łuk, na co wskazuje łączenie łuków w A w analogicznych t. 124-125 (odpowiednią zmianę wprowadzono w późniejszych Wn). Pominięcie łuku w Wn1op i Wn1As jest oczywistym błędem.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A , Błędy Wn , Adiustacje Wn

t. 31

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Łuk od as1 w A, Wn2op (→Wn3op) i Wn2As

Łuk od g2 w Wf (→Wn1op,Wn1As,Wa)

..

Tak jak w t. 15, moment podziału łuku w A nie jest w pełni czytelny. W tekście głównym podajemy naturalniejszy pianistycznie podział po 3. ósemce taktu.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A , Adiustacje Wn