Zagadnienia : Zakresy widełek dynamicznych

t. 7-8

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Widełki w A

Wf (→Wa), Wn2op (→Wn3op) i Wn2As

Bez znaków w Wn1op i Wn1As

..

Widełki  są w Wf przesunięte – wbrew A – na początek taktu. Zdaniem redakcji, jest to niedokładność. W Wn1op i Wn1As przeoczono oba znaki  i  w tych taktach, co uzupełniono w późniejszych Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Błędy Wn

t. 105-106

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

 w A

 w Wf (→Wa)

Bez znaku w Wn1op i Wn1As (→Wn2As)

 w Wn2op (→Wn3op)

..

W tekście głównym podajemy widełki  na podstawie A. Wersje wydań to albo niedokładny obraz A, jak jest w przypadku Wf (→Wa), albo wynik adiustacji ujednolicającej podobne miejsca – Wn2op (→Wn3op). W pozostałych Wn znak pominięto.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Błędy Wn , Adiustacje Wn

t. 107-108

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

 w A

 w Wf (→Wa)

Bez znaku w Wn

..

Moment rozpoczęcia znaku  nie jest w A jasny. Przyjmujemy za miarodajne górne ramię, pisane jako pierwsze. W Wf (→Wa) znak rozpoczyna się od początku taktu, co można traktować jako alternatywne odczytanie A, jednak skrócenie znaku jest wyraźną niedokładnością sztycharza. Brak widełek w Wn to przypuszczalnie przeoczenie lub świadectwo dodania znaku w Wf dopiero w ostatniej korekcie.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Błędy Wn

t. 110-111

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

 w A, odczyt dosłowny

 do f2 w Wf

 1 takt w Wn1op, Wn1As (→Wn2As) i Wa

Bez znaku w Wn2op (→Wn3op)

..

Zdaniem redakcji, pisownia A wyraźnie sugeruje kontynuację widełek  w niewypisanym t. 111, zgodnie ze znakiem w odpowiadającym mu t. 3. W wydaniach mniej lub bardziej dokładnie odtworzono jedynie znak wpisany w t. 110.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Zakresy widełek dynamicznych , Błędy Wn , Niedokładności Wa