Zagadnienia : Umiejscowienie oznaczeń

t. 72

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Akcent długi w As (→A)

 w Wf (→Wn,Wa)

..

Niewątpliwy akcent długi, wpisany w A nad półnutą g1, umieszczono w Wf (→Wn,Wa) pomiędzy pięcioliniami jako widełki . Jest to najprawdopodobniej dowolność sztycharza Wf.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Umiejscowienie oznaczeń

t. 74

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

 pod półnutą w A

 pomiędzy pięcioliniami w Wf (→Wa)

Bez znaku w Wn

..

Znak , w A umieszczony pod półnutą c (jest to w zasadzie "bardzo długi" akcent), w wydaniach przeniesiono pomiędzy pięciolinie, co utrudnia jego właściwe odczytanie. W Wn znak pominięto.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Umiejscowienie oznaczeń

t. 99

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Bez łuku w A

Łuk nad akordami w Wf (→Wa,Wn1opWn2opWn3op) & Wn2As

Łuk pod akordami w Wn1As

..

Łuk nad parą akordów mógł być w korekcie Wf dodany przez Chopina. W Wn1As przeniesiono go pod akordy, przez co można go uznać za łuk przetrzymujący f1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Umiejscowienie oznaczeń , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf