Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 5-6

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Kontynuacja łuku w A (→WfWa)

Nowy łuk w Wn

..

Wskutek kumulujących się niedokładności, wywołanych przejściem do nowej linii – w Wf i Wn rozpoczyna się ona w t. 6 – łuk w Wn kończy się w t. 5, a t. 6 objęty jest nowym łukiem (aczkolwiek w Wn1op i Wn1As łuk w t. 6 sugeruje kontynuację). W tekście głównym podajemy niebudzące wątpliwości łukowanie A (→WfWa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niepewna kontynuacja łuku

t. 17-19

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

 w t. 17-19 w A (→WfWa) i Wn2As

Bez znaku w Wn1op i Wn1As

 w t. 18 w Wn2op (→Wn3op)

..

W Wn1As i Wn1op pominięto znak . W Wn2op (→Wn3op) widełki uzupełniono, ale tylko w t. 18, co jest dowolną adiustacją.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Błędy Wn , Adiustacje Wn