Zagadnienia : Adiustacje Wa

t. 13-14

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Łuk w A, WaC i WaW2

Bez łuku w Wf (→Wn,WaW1)

..

Brak łuku nad dwudźwiękami to zapewne przeoczenie sztycharza Wf (→Wn,WaW1). Tak, jak w przypadku pedalizacji, błąd mógł być spowodowany skreśleniami w A, utrudniającymi odczytanie intencji kompozytora.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy wynikające z poprawek

t. 29-30

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

W A (→WfWaW1) nie ma kasowników podwyższających des3(2) na d3(2). W pozostałych źródłach błąd poprawiono. Por. t. 13-14.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn , Pominięcie korekty analogicznego miejsca

t. 42

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

Przeoczony przez Chopina  obniżający g1 na ges1 dodano tylko w WaW2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wa , Błędy Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A

t. 75-76

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

c przetrzymane w As (→AWfWaC) i WaW2

c powtórzone w Wn i WaW1

..

W Wn i WaW1 pominięto łuk przetrzymujący c. Są to zapewne błędy sztycharzy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wa , Błędy Wn

t. 81

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

a w A (→WfWn,WaW1WaW2)

fis w WaC

..

Wersja WaC to przypuszczalnie zadiustowany błąd tercjowy sztycharza tego wydania.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wa , Błąd tercjowy