Zagadnienia : Akcenty długie

t. 72

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Akcent długi w As (→A)

 w Wf (→Wn,Wa)

..

Niewątpliwy akcent długi, wpisany w A nad półnutą g1, umieszczono w Wf (→Wn,Wa) pomiędzy pięcioliniami jako widełki . Jest to najprawdopodobniej dowolność sztycharza Wf.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Umiejscowienie oznaczeń

t. 74

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

 pod półnutą w A

 pomiędzy pięcioliniami w Wf (→Wa)

Bez znaku w Wn

..

Znak , w A umieszczony pod półnutą c (jest to w zasadzie "bardzo długi" akcent), w wydaniach przeniesiono pomiędzy pięciolinie, co utrudnia jego właściwe odczytanie. W Wn znak pominięto.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Umiejscowienie oznaczeń