Zagadnienia : Ostatni znak przykluczowy

t. 8-24

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

W tekście głównym pomijamy występujący w źródłach  przypominający przy des2 w t. 8. Chopin przypuszczalnie obawiał się, że h1 na początku taktu może wywołać skojarzenie z d2. Podobnie w t. 24, który w A jest oznaczony jako powtórzenie t. 8.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Znaki ostrzegawcze , Ostatni znak przykluczowy