Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 8

Utwór: op. 25 nr 11, Etiuda a-moll

'1' w KG (→Wn), Wf i Wa2 (→Wa3)

!!!   miniat: nic.         TGTU

Bez palcowania w Wa1

..

Brak cyfry palcowania w Wa1 to przypuszczalnie przeoczenie sztycharza lub kopisty przygotowującego podkład do tego wydania.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa

t. 85

Utwór: op. 25 nr 11, Etiuda a-moll

'5' w KG (→Wn), Wf i Wa3

!!!   miniat: nic.             TGTU (1 cyfra '5')

Bez palcowania w Wa1 (→Wa2)

..

Brak ostatniej cyfry palcowania w Wa1 (→Wa2) to prawdopodobnie przeoczenie sztycharza lub kopisty.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wa