Zagadnienia : Błędy Wf

t. 3

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

..

W A (→Wn1), Wf i Wa nie ma  przywracającego f2 w przedostatniej sekście. Ten oczywisty błąd zauważono dopiero w Wn2 (→Wn3) przy okazji gruntownej adiustacji znaków chromatycznych – por. uwagi dotyczące kasownika i bemola przed poprzednią sekstą.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Błędy A

t. 6

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

..

Jako górną nutę seksty rozpoczynającej 2. połowę taktu Wf ma es2. Ten oczywisty błąd poprawiono w obu egzemplarzach lekcyjnych, zawierających naniesienia w tej Etiudzie – WfD i WfS.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Błędy Wf , Dopiski WfD , Dopiski WfS

t. 7-8

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

..

W A, Wf i Wa1 brakuje odwołania kilku wcześniejszych podwyższeń nut w chromatycznych pochodach:

  • w A i Wf nie ma  przywracającego f2 na końcu t. 7 oraz dwóch bemoli w t. 8 – przywracającego as2 w 8. sekście i es3 w 10. sekście;
  • w Wa brakuje powyższych trzech oraz bemoli przywracających ges2 w 10. sekście i des3 w 12. sekście t. 8.

W pozostałych wydaniach wprowadzono uzupełnienia tych oczywistych przeoczeń (niektórych lub wszystkich):

  • w Wn1 dodano  przywracający as2 w 8. sekście t. 8, a w Wn2 (→Wn3) także pozostałe pominięte znaki;
  • w Wa2 (→Wa3) dodano bemole przywracające as2 w 8. sekście, ges2 w 10. sekście i des3 w 12. sekście t. 8, co dało tekst taki jak w Wn1.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Błędy A

t. 25

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

Akcent długi w A (→Wn1)

!!!   miniat: nic.              TGTU

Krótki akcent w Wa i Wn2 (→Wn3)

Bez znaku w Wf

..

Akcent długi w A (→Wn1) oddano w Wn2 (→Wn3), a także w Wa, jako krótki. W Wf znak pominięto, co może być niedokładnością wynikłą przy wprowadzaniu zmian w druku (podobnie jak w przypadku kropki staccato – patrz sąsiednia uwaga).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Błędy Wf , Niedokładności Wn , Niedokładności Wa