Zagadnienia : Brak znaku zdjęcia pedału

t. 19-20

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

Bez znaku w A

!!!   miniat: pół taktu 19 i ostatnia grupa t. 20 z kluczem basowym przed, tylko dolna 5-linia.      Tu pusta klisza 

 w Wf

!!!    EZTU

 w Wa

!!!      EZnieU

 w Wn

!!!!        na końcu t. 20

..

Brak znaku  w A, zamierzony czy nie, jest symptomatyczny – Chopin nie chciał precyzować momentu zdjęcia pedału lub nie był pewien, jak go oznaczyć (por. Preludium cis op. 45, t. 5-6 i analog.). Prawdopodobnie kompozytor miał na myśli stopniowe zdejmowanie pedału, czego nie można było adekwatnie zapisać za pomocą przyjętego systemu znaków. W tej sytuacji, znaki w Wf i Wa, choć niewątpliwie autentyczne, należy prawdopodobnie traktować jako orientacyjną propozycję.
Znak dodany w Wn jest z pewnością nieautentyczny.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 27

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

Bez znaku w A

!!!   miniat: od As do końca taktu, tylko dolna 5-linia (bez palców i klucza przed), trochę ścieśnione.       Tu pusta klisza 

 w Wf

!!!      wcześniejsza na EZTU, bez nawiasów

 w Wn

!!!     EZnieU

 w Wa

!!!       późniejsza EZTU

Wariantowa propozycja redakcji

..

Tak jak w t. 19-20, w A nie ma gwiazdki . W tego typu kontekście wskazanie wyraźnego miejsca zdjęcia pedału jest problematyczne, bo uzyskanie właściwego efektu brzmieniowego wymaga stopniowego zwalniania pedału. W tekście głównym proponujemy w formie wariantowej znaki podane w Wf i Wa, jako potencjalnie autentyczne.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału