Zagadnienia : Autentyczne zmiany i warianty po publikacji

t. 28

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

w A (→Wn) i Wa1

Bez znaku w Wf i Wa2 (→Wa3)

w WfD

..

Określenia dynamiczne końcowej części Etiudy niemal na pewno były dopisywane przez Chopina do trzech w zasadzie ukończonych rękopisów edycyjnych. W t. 28-31 Wa1 przekazało najdokładniej opracowaną wersję z  w t. 28 i diminuendo w t. 30-31, A (→Wn) ma tylko , a pozbawione oznaczeń Wf zachowało stan sprzed uzupełnień. Mniej więcej 10 lat po publikacji Etiud, w egzemplarzu lekcyjnym (WfD) Chopin dopisał tu , co zdaniem redakcji należy uważać za alternatywną koncepcję dynamiczną, a nie definitywną zmianę.
Usunięcie  w Wa2 (→Wa3) wiąże się prawdopodobnie z dodaniem palcowania na podstawie Wf.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD , Autentyczne zmiany i warianty po publikacji