Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 46

Utwór: op. 25 nr 4, Etiuda a-moll

..

We wszystkich źródłach oprócz Wn i Wa2 (→Wa3) brakuje  przywracającego g1 w 3. akordzie pr.r. Jest to charakterystyczna dla Chopina, oczywista niedokładność (w analogicznym t. 8 Chopin wpisał w A odpowiedni znak). W Wn dodano także  przed g2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Błędy A