Zagadnienia : Błędy Wf

t. 13

Utwór: op. 25 nr 4, Etiuda a-moll

..

Jako 3. ósemkę l.r. Wf ma błędnie G zamiast A. Ten oczywisty błąd mógł być sprowokowany nieco niedokładnym umiejscowieniem tej nuty w A. Błąd został poprawiony – być może przez Chopina – w WfD.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Błędy Wf , Dopiski WfD , Niedokładna wysokość nut A , Niedokładności A

t. 33-35

Utwór: op. 25 nr 4, Etiuda a-moll

Kliniki w A (→KFWn) i Wa

!!!   miniat: nic.      TGTU = cała linijka kliników

Bez znaków w Wf

..

W Wf nie ma znaków staccato w tych taktach. Jest to z pewnością niedopatrzenie sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 35-38

Utwór: op. 25 nr 4, Etiuda a-moll

  w A

!!!   miniat: corel.            EZnieU

  w KF

!!!     EZTU

Bez znaków w Wf

  w Wn

!!!     EZnieU2

  w Wa

!!!      EZnieU3

..

Źródła dość wyraźnie różnią się zasięgiem widełek  , co sugeruje, że nie były one kopiowane, lecz Chopin własnoręcznie wpisał je do trzech rękopisów edycyjnych. Do tekstu głównego przyjmujemy wersję KF, gdyż jest ona w większym stopniu zgodna z oznaczeniami Wa – obie definiują falę dynamiczną wypełniającą cztery takty. To zaś implikuje dwukrotne zapisanie przez Chopina właśnie takiej koncepcji. Trzytaktowa wersja A musi być wszakże traktowana jako równorzędna, alternatywna koncepcja. Nie jest znana przyczyna pominięcia widełek w Wf, najbardziej prawdopodobne wydaje się przeoczenie sztycharza.

Zachowujemy zgodne z rękopisami położenie znaków nad partią pr.r. Nie można jednak wykluczyć, że powodem takiego ich ulokowania był po prostu brak miejsca pomiędzy pięcioliniami i przeniesienie ich na typowe miejsce, jak to zrobiono w Wn, jest uzasadnione.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Adiustacje Wn

t. 53

Utwór: op. 25 nr 4, Etiuda a-moll

Półnuta w A, Wa i Wn2 (→Wn3)

!!!   miniat: 1. miara taktu, tylko dolna 5-linia.        TGTU

Półnuta bez laseczki w KF (→Wn1)

Ósemka w Wf

!!!      ósemka z klinikiem zamiast półnuty

..

Brak przedłużenia nuty d jest przypuszczalnie pomyłką sztycharza Wf. W KF (→Wn1) przeoczono dodatkową laseczkę półnuty d.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf