Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 49-50

Utwór: op. 25 nr 2, Etiuda f-moll

 w AW

!!!   miniat: 2. połowa t. 49 i 1. połowa t. 50, tylko górna 5-linia.        Tu  (sic!) od 4. do ostatniej ósemki t. 50 

  w KDP, KG (→Wn) i Wf

!!!      TGTU

  w Wa

!!!       tylko w t. 49,  cały 50

..

Zdaniem redakcji, zapisane w AW widełki  definiują wraz z pojawiającym się w tym samym miejscu a tempo wyraźnie odmienną od ostatecznej koncepcję powrotu głównej myśli tematycznej Etiudy. Patrz też t. 51.

Trudno orzec, czy widełki Wa zostały niedokładnie odtworzone przez kopistę lub sztycharza, czy zostały nieco inaczej zapisane przez Chopina w podkładzie do tego wydania.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Niedokładności Wa