Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 1-2

Utwór: op. 25 nr 1, Etiuda As-dur

Akcent długi w AI

!!!   miniat: według Corela. Takie miniatury robi się zupełnie prosto – całość jest zwężona jednym ruchem oprócz dużych nut, które potem powstawiałem z normalnymi proporcjami. 

  w A (→Wn1Wn1a)

  w Wf

  w Wa

  w Wn2 (→Wn3)

..

Akcent długi pod f2 na początku t. 2 w #AW to pierwotna koncepcja oznaczeń dynamicznych w tych taktach. W A widać, że Chopin zrezygnował z akcentu (umieszczonego nad tą nutą) na rzecz pary widełek  . Widełki te w Wn1 (→Wn1a) odtworzono niedokładnie, ale dopiero rozpoczęcie diminuendo w Wn2 (→Wn3) od początku t. 2 można uznać za w miarę istotną zmianę. Także w Wf i Wa diminuendo następuje zaraz po crescendo. W tekście głównym odtwarzamy znaki A, jedyne zapisane niewątpliwie ręką Chopina.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wn , Adiustacje Wn , Skreślenia A

t. 3

Utwór: op. 25 nr 1, Etiuda As-dur

Bez znaków w AI i KDP

  w A

  w Wn

  w Wa

  w Wf

Propozycja redakcji

..

Oznaczenia dynamiczne w tym takcie Chopin dodał dopiero przygotowując Etiudę do druku. Początkowo opatrzył akcentem nutę f2 (jak w t. 2), ostatecznie jednak zdecydował się na parę widełek  . Znaki zapisane są jednak nieprecyzyjnie – pierwszy ma ramiona różnej długości, drugi wydaje się być skrócony, aby uniknąć potencjalnie nieczytelnego zlania się znaku z nutą l.r. lub wiązaniem szesnastkowym pr.r. (tak to też odtworzono w Wn). W tekście głównym proponujemy interpretację widełek A opartą na powyższej analizie i porównaniu z Wf i Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Niedokładności Wn , Skreślenia A

t. 7-8

Utwór: op. 25 nr 1, Etiuda As-dur

Dwa łuki w AI i A

Jeden łuk w Wn, Wf i Wa

..

Nie jest jasne, na jakiej podstawie w Wn objęto te takty jednym łukiem. Zdaniem redakcji, jest to wynik niezrozumienia A. Jeden łuk występuje jednak także w Wf i Wa, wersję tę można więc uważać za równorzędną alternatywę dla dwóch łuków wpisanych AI i A.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn

t. 10-11

Utwór: op. 25 nr 1, Etiuda As-dur

Bez znaku w KDP i AI

!!!   miniat: 3 grupy t. 11, tylko górna 5-linia;   Tu pusta klisza 

 w A

!!!     od połowy ostatniej grupy w t. 10, prawy koniec = TGTU 

 w Wn i Wf

!!!    od początku t. 11 do des2, 15 . nuty (2 nuty dalej niż TGTU)

 w Wa

!!!     jak Wf, ale o 6 nut dalej prawy koniec

 proponowane przez redakcję

..

Widełki  są w A zapisane niedokładnie – na prawym końcu mają ramiona różnej długości, przez co w Wn sięgają aż do połowy 3. grupy szesnastek. Także początek znaku, przypadający na końcówkę t. 10, wydaje się być wpisany zbyt wcześnie, na co wskazuje zarówno sprzeczny z nimi znak  dodany w t. 10 w korekcie Wn2, jak i widełki Wf i Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niejasne widełki A , Niedokładności A

t. 14

Utwór: op. 25 nr 1, Etiuda As-dur

Bez znaku w AI i KDP

 w A

!!!     EZTU=NOWE TGTU

 w Wn

!!!     EZnieU

 w Wf

!!!    EZnieU2

 w Wa

!!!     EZnieU3

..

Zasięg widełek  w tekście głównym ustalamy na podstawie notacji A. Zapis ten uznano w Wn za niedokładny, co każe z ostrożnością podchodzić także do wersji pozostałych wydań.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn