Zagadnienia : Przeoczenia znaków aktualnej tonacji

t. 14

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W A nie ma kasowników podwyższających as i des1 na a i d1. Pomyłka Chopina wynikła przypuszczalnie z pospiesznej poprawki – kompozytor początkowo oznaczył partię l.r. w tym takcie jako powtórzenie poprzedniego taktu i dopiero po zauważeniu różnicy w brzmieniu 2. ósemki wypisał go nutami. Znaki uzupełniono w Wf1 i wszystkich dalszych wydaniach.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy wynikające z poprawek , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf

t. 28

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W A (→WfWa1) brak  podwyższającego ces1 na c1. Oczywistą niedokładność Chopina poprawiono w Wn i Wa2, a także w WfS, w którym  dopisany jest prawdopodobnie ręką Chopina.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Dopiski WfS , Ostatni znak przykluczowy

t. 32

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W A przygodne znaki chromatyczne wpisane są tylko przed 1. akordem i a2-a3 na 5. ósemce pr.r. Wszystkie potrzebne znaki dodano już w Wf1, co powótrzono w pozostałych wydaniach (oprócz Wn1, w którym przeoczono  przy a3).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Adiustacje Wf

t. 34-36

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W t. 34 i 36 w A brak  podwyższającego ces1 na c1. Oczywistą niedokładność pisowni Chopina poprawiono w Wf (→Wn1) w t. 36, a w pozostałych wydaniach w obu taktach.

Przypadki pominięcia niezbędnych kasowników przed nutami c w różnych oktawach występują w A wielokrotnie w całym tym odcinku (t. 33-40).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki ostrzegawcze , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Adiustacje Wf , Ostatni znak przykluczowy , Niedokładności A

t. 37

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W A nie ma znaków chromatycznych przed 1. ósemką. Kasowniki potrzebne dla oznaczenia nut cc1c2 Chopin wpisał dopiero przed ostatnią szesnastką taktu i tylko w pr.r. (to samo dotyczy t. 141, będącego powtórzeniem t. 37). W wydaniach uzupełniono potrzebne znaki (niektóre lub wszystkie):

  • w Wf dodano kasowniki przed 1. oktawą pr.r.;
  • w Wn i Wa dodano wszystkie trzy potrzebne kasowniki;
  • w Wn2 i dalszych Wn oraz w Wa2 dodano jeszcze  przed c na końcu taktu.

W tekście głównym pozostawiamy tylko kasowniki na początku taktu.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Adiustacje Wf