Zagadnienia : Łuki obejmujące

t. 40

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

Łuk od szesnastek w A

=U, miniatura: 1. miara (albo cały takt, co łatwiej), tylko górna 5-linia, (bez dolnych nut pr.r.)

Całotaktowy łuk w Wf (→Wa,Wn)

klisza: łuk od początku taktu

..

Łuk A, mimo że dość wyraźnie wykraczający poza obejmowane nuty, zdaniem redakcji niewątpliwie dotyczy tylko powtarzanych oktaw f-f1. Całotaktowy łuk Wf (→Wn,Wa) jest więc niemal na pewno błędny.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładne łuki A , Łuki obejmujące

t. 41-44

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

Łuki w A, prawdopodobna interpretacja

Łuki w Wf (→Wa)

klisza: jak w miniaturze poglądowej

od 2 do 1, od 2 do 1, od szesnastek do ostatniej ósemki

Łuki w Wn1

od 2 do 1, od 1 do 1, od 1 do ostatniej ósemki

Łuki w Wn2 (→Wn3Wn4)

jak Wn1, tylko ostatni krótszy (do 3)

Interpretacja kontekstowa A proponowana przez redakcję

..

W t. 41-44, podobnie jak w t. 40, łuki są zapisane w A bardzo nieprecyzyjnie. Widoczne są w tych taktach poprawki i skreślenia, co również potęguje trudności w odczytaniu intencji kompozytora. W tekście głównym podajemy prawdopodobną interpretację A, uwzględniającą Chopinowską korektę Wf w t. 43-44 i analog. Jako warianty podajemy interpretacje sztycharzy lub adiustatorów Wf (→Wa), Wn1 i Wn2 (→Wn3Wn4). 

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładne łuki A , Łuki obejmujące , Adiustacje Wn