Zagadnienia : Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych

t. 10

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

des2 i des3 w A (→WfWa)

!!!   miniat: wycinek gamy od d1 do des/d2, tylko górna 5-linia, bez napisu i wideł.              EZTU

d2 i d3 w Wn

dwa kaso (jak w dawnym wariancie)   EZnieU

..

Przed 8. nutą biegnika A (→WfWa) ma (des2). Chopin nie poczynił tu także żadnych zmian w którymkolwiek z trzech zachowanych egzemplarzy lekcyjnych, toteż tę najpewniejszą źródłowo wersję podajemy jako główną. Wn ma przed 8. i 15. nutą biegnika (d2 i d3). Na możliwość wprowadzenia tej zmiany przez Chopina wskazuje potwierdzone przez KR świadectwo Mikulego, który w swoim wydaniu Polonezów (Kistner, Lipsk) podaje, że podczas opracowywania tego utworu przez panią Rubio Chopin dopisał  przy d2 i d3. Wersję tę przytaczamy jako wariant.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wn , Znaki ostrzegawcze

t. 28

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W A (→WfWa1) brak  podwyższającego ces1 na c1. Oczywistą niedokładność Chopina poprawiono w Wn i Wa2, a także w WfS, w którym  dopisany jest prawdopodobnie ręką Chopina.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Dopiski WfS , Ostatni znak przykluczowy

t. 33

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

Ósemka F w A (→WfWn1,Wa)

Bez F w WfS

Ósemka F staccato w Wn2 (→Wn3Wn4)

..

W nonowym akordzie l.r. na początku taktu Chopin skreślił F w egzemplarzu lekcyjnym WfS. Ułatwienie to można uznać za wariant dla małej ręki.

W Wn2 (→Wn3Wn4) nutę tę opatrzono dowolnie kropką staccato.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfS

t. 33

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

Palcowanie wpisane do WfD

!!!   miniat: nic.

Bez palcowania lekcyjnego

..

Cyfra palcowania została w WfD dopisana prawdopodobnie przez Chopina.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 43

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

Ostrzegawcze bemole na 2. mierze taktu dodano w Wn i Wa2. Znak przed ces1 wpisany jest także w WfS.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Znaki ostrzegawcze , Dopiski WfS