Zagadnienia : Pominięcie korekty analogicznego miejsca

t. 147-148

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

Bez łuku w A (→WfWn1)

!!!   miniat: ta co w t. 43-44.               Tu pusta klisza 

Łuk w Wa i Wn2 (→Wn3Wn4)

TGTU

..

W tekście głównym podajemy łuk przetrzymujący es1, dodany przez Chopina w korekcie Wf1 w analogicznych t. 43-44. Notacja A, w której prawie cała repryza Poloneza oznaczona jest jako powtórzenie części pierwszej oznacza, że Chopin nie przewidywał żadnych różnic między nimi. Podobne uzupełnienie wprowadzono w Wa i Wn2 (→Wn3Wn4).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Pominięcie korekty analogicznego miejsca

t. 153-155

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

Łuki w t. 155 w A (→Wf)

Łuki pr.r. w Wn1

klisza: bez łuku w l.r. w t. 153 i 155; miniatura: 5 piperwszych nut w t. 153 w pr.r. i l.r.

4 łuki w Wa i Wn2 (→Wn3Wn4

..

T. 153 jest w A oznaczony jako powtórzenie t. 49. Jednak w przeciwieństwie do tamtego taktu, tutaj w Wf nie uzupełniono łuków w 1. połowie taktu, co trzeba uznać za niedopatrzenie. W Wn1 dodano tylko łuk pr.r., w pozostałych wydaniach – oba.
W t. 155 brakuje łuku l.r. w Wn1, co przypuszczalnie jest przeoczeniem sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Pominięcie korekty analogicznego miejsca , Niedokładności A

t. 155

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W A (→Wf) przeoczono bemole przywracające As i as na 3 mierze taktu. W pozostałych wydaniach niedokładność uzupełniono.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Pominięcie korekty analogicznego miejsca

t. 165-166

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

Trójdźwięki w A i Wn1

dodatkowe b na końcu 165 i c1 na 2. ósemce 166

!!!   miniat: ta co 13-14

Dwu- i trójdźwięk w Wf (→Wa)

dodatkowe c1 w t. 166  (nowa miniatura na kanwie poprzednich)

Trój- i dwudźwięk w Wn2 (→Wn3Wn4)

tylko b w t. 165

Dwudźwięki proponowane przez redakcję

TGTU=puste

..

Pozostawienie nuty c1 w t. 166 to niewątpliwy błąd przy realizacji autentycznej korekty Wf1 (→Wa). W tekście głównym podajemy w związku z tym skorygowaną przez Chopina wersję analogicznych t. 13-14, 61-62 i 117-118. Wersje zarówno Wn1, jak i Wn2 (→Wn3Wn4) są natomiast wynikiem adiustacji ujednolicających analogiczne takty – t. 165 upodobniono do t. 13, a t. 166 do t. 14.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf , Pominięcie korekty analogicznego miejsca