Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 42

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

..

W źródłach nie ma  przywracającego fis na przedostatniej szesnastce. Ze względu na niewątpliwe fis1 w pr.r. brak tego znaku musi być uznany za oczywisty błąd.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji

t. 46

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

..

W AI nie ma kasowników przed 4. i 12. szesnastką (w obu rękach). Znaki w 1. połowie taktu mają znaczenie ostrzegawcze, ale w 2. połowie są niezbędne. Ponadto pominięto  obniżający dis1 na d1. W Wf (→Wn,Wa) występują wszystkie wymienione znaki.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Przeoczenia odwołania alteracji , Znaki ostrzegawcze

t. 47-48

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

eis1 w AI i Wf (→Wa,Wn1Wn1aWn2Wn3)

!!!   miniat: od 2. grupy t. 27 (od eis1) do 1. fis1 w t. 48, tylko górna 5-linia, bez dynamiki.    Tu  tr=puste;     red= TGTU (2x kaso e1 na końcu)

e1 w Wn4 (→Wn5)

!!!   :   TGTU

..

W AI i Wf (→Wa,Wn1Wn2Wn3) nie ma w tych taktach  przed ostatnią szesnastką. Jest to najprawdopodobniej pomyłka Chopina, gdyż nie widać powodu, by tak wyraźnie zmieniać tu rysunek figuracji, sugerując w dodatku tonację Cis-dur. Niedokładność zauważono i poprawiono dopiero w Wn4 (→Wn5).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Błędy A

t. 50

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

..

W ostatniej grupie szesnastek, tam gdzie w Wf (→Wn,Wa) występuje his1, AI ma c2.  Wprowadzając tę niewątpliwie uzasadnioną poprawkę, Chopin nie sprawdził dokładnie jej rezultatu – w Wf (→Wn1Wn1a,Wa) brakuje  przed cis2, wciąż potrzebnego mimo zmiany poprzedniej nuty z c2 na his1. To oczywiste niedopatrzenie poprawiono w Wn2 (→Wn3Wn4Wn5).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Korekty enharmonii